gallery/2todrive
gallery/Logo RijbewijsApp transparant

Start nu met rijlessen

 

  • Een vaste rijinstructeur
  • Rijlessen van 60 minuten
  • Lesplanning gemakkelijk via de Rijbewijs App
  • Flexibele lestijden (ook in weekend en 's avonds)
  • Geen wachtlijst
  • 2todrive (dus vanaf 16,5 jaar beginnen met lessen)
  • Theoriemateriaal aanwezig

Voordelen op een rij:

To do's voor de rijles:

Bel: 0616075427

Zodra je je hebt aangemeld voor rijlessen is het goed om een paar zaken te regelen.

 

Als eerste is het belangrijk om je rijschool te machtigen bij het CBR.

Dit is nodig voor je rijschool om een examen aan te vragen. Zonder jouw toestemming kan dit dus niet aangevraagd worden.

 

Dan heb je voordat je een examen doet ook een gezondheidsverklaring nodig. Als je gezond bent, dan krijg je bericht dat je rijgeschikt bent. Als je een aandoening hebt, die de veiligheid van jezelf of van andere weggebruikers in gevaar kan brengen, dan kan het CBR om een keuring of advies van een arts vragen.

De gezondheidsverklaring kun je op verschillende manieren aanvragen en invullen.

Ga voor meer informatie naar de pagina praktische zaken.

 

Tot slot moet je voordat je examen gaat doen een zelfreflectieformulier invullen. Dit formulier is een onderdeel van je praktijkexamen. Het laat je kritisch kijken naar je eigen ontwikkeling als automobilist. Het formulier geef je ingevuld aan de examinator voordat je examen gaat beginnen. De examinator bekijkt het formulier pas ná je examen en bespreekt dit met jou.

 

Hieronder vind je de juiste links naar de pagina's of formulieren om alles in orde te maken.

 

Let's start driving!!

gallery/rijsles start